Prof. Dr. İbrahim kaya

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü