Prof. Dr. İbrahim kaya

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Toplumun ve CHP’nin Yenilenme Zamanı

Toplumun ve CHP’nin Yenilenme Zamanı

TOPLUMUN VE CHP’NİN YENİLENME ZAMANI Toplumların “yenilenme” zamanları vardır. Bu yenilenme zamanlarını atlayan ve yenilenemeyen toplumların bir daha düzelmesi ve kendini yeniden kurması mümkün değildir. Bu tür toplumlar artık esas itibarıyla toplum olamazlar; aralarında iletişimsizliğin hakim olduğu “adalar” misali topluluklar veya cemaatler federasyonu olabilir bu tür toplumlar en fazla. Bu durum da toplumun “birlikte” yaşayanHakkında daha fazlasını oku Toplumun ve CHP’nin Yenilenme Zamanı[…]

Büyük Meselemiz: Yeniden Cumhuriyette Uzlaşmak!

Büyük Meselemiz: Yeniden Cumhuriyette Uzlaşmak!

Büyük Meselemiz: Yeniden Cumhuriyette Uzlaşmak! Toplumun varlığından söz etmek, aslında, bireylerin dışında bir varlık hakkında konuşmak anlamına gelir. Durkheim’ın uzun zaman önce iddia ettiği gibi toplum kendisini oluşturan üyelerinin toplamından daha büyük bir varlığa işaret etmektedir. Yani bireyler bir toplumu oluşturur ama o toplum bireylere dışsaldır; onların eylemlerine zaman ve mekan açısından sınırlılıklar getirir. BuHakkında daha fazlasını oku Büyük Meselemiz: Yeniden Cumhuriyette Uzlaşmak![…]

Yeni Yıla Girerken Ahval ve Şerait

Yeni Yıla Girerken Ahval ve Şerait

2016 yılının sonuna yaklaştığımız şu sıralar, Türkiye Cumhuriyeti, bildiğimiz formu ve içeriğiyle, artık “yok”! Onun yerinde “başka” bir siyasanın yükselişte olduğu ise aşikar. Toplum olarak birlikte yaşamayı beceremedik. Modern toplum olma yolunda atılmış onca adım, gerçekleştirilmiş devasa devrim boşa mı gitti? Başka bir ifadeyle söylersek; Mustafa Kemal’in ufukta gördüğü “Uygar Türkiye’den” hiçbir eser kalmadı mı?Hakkında daha fazlasını oku Yeni Yıla Girerken Ahval ve Şerait[…]

Yeniden Cumhuriyet İçin Tezler veya Ne Yapmalı?

Yeniden Cumhuriyet İçin Tezler veya Ne Yapmalı?

Önce bir Not: Birkaç yıldır bu konuya ilişkin yazılar yazıyorum. Bu konuya yeterince ilgi gösterildiğini söyleyemem. Ancak, içinde bulunduğumuz şartlar bu konunun dillendirilmesini zorunlu kılıyor. Bir kez daha, biraz daha ayrıntılı olarak, bu konuya eğilmem gördüğüm bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Mevcut Durum Teşhisi AKP’nin yönetimi altında Türkiye’nin “yeni” bir dönemi yaşadığı büyük ölçüde hem destekleyicileri hemHakkında daha fazlasını oku Yeniden Cumhuriyet İçin Tezler veya Ne Yapmalı?[…]

Laiklik Herhangi Bir Grubun Tercihi Değil Birlikte Yaşamanın Temelidir!

Laiklik Herhangi Bir Grubun Tercihi Değil Birlikte Yaşamanın Temelidir!

“Yeni Türkiye’deki” en önemli sorunlardan biri, muhtemelen de en önemli sorun, laikliğin herhangi bir toplumsal grubun tercihi, yaşam biçimi olarak tanımlanarak çarpıtılmasıdır. Demokratik bir siyasa altında birlikte toplum halinde yaşamanın olmazsa olmaz temellerinden olan laiklik, Türkiye’de İslamcılar, liberaller ve bazı sol gruplar tarafından sadece bir azınlığın yaşam biçimi olarak çarpıtıldı. Bu çarpıtma şu tür lafazanlıklarHakkında daha fazlasını oku Laiklik Herhangi Bir Grubun Tercihi Değil Birlikte Yaşamanın Temelidir![…]

Sürgü Olayı ya da Aydınlan(a)mayan Türkiye

Sürgü Olayı ya da Aydınlan(a)mayan Türkiye

Aydınlanmayı henüz yaşamamış bir toplumda, “Aydınlanmanın diyalektiğini” gerçek olarak benimseme hatta kutsama “zavallılığına” kapılanların “egemen” olduğu bir süreçten geçiyoruz. Aydınlanma kavramı söz konusu olduğunda, burnunu kıvıran, neredeyse ondan iğrenen insanlar var, biliyoruz. Aydınlanmanın kendisini mitleri çözmeye adadığında, bizzat kendisinin bir tür mite dönüştüğü iddiası, bu insanların temel dayanağı. Bu iddiayı sistematik olarak ortaya atan Horkheimer ve Adorno’nun esasHakkında daha fazlasını oku Sürgü Olayı ya da Aydınlan(a)mayan Türkiye[…]

Yeni Anayasa, Din İşleri ve Laiklik

Yeni Anayasa, Din İşleri ve Laiklik

1920’lerin koşullarında, devletin laikliği gerçekleştirmek hedefiyle din işlerini kendisinin düzenlemesi, anlaşılabilir bir uygulama. Hıristiyanlığın reforme edilmiş olması, devlet ve kilisenin eskiden beri iki ayrı kurumsal örgütlenme alanını oluşturması gibi yapısal nedenlerden ötürü, Avrupa örneğinde dinin devlet dışı bir alana çekilmesi daha olağan bir gelişme olurken, Türkiye’nin laikleşmesi farklı bir yolu izlemek zorunda kaldı. Ne İslam’da reform yaşanmıştı neHakkında daha fazlasını oku Yeni Anayasa, Din İşleri ve Laiklik[…]